หมาก อูบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากเทา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายงวย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายพนขนหนอน(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กระพร้อ naumanii (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากพร้าว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กระเปา
กะพร้อพรุ
หมากสง (แคระ) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เจ้าเมืองถลาง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
ปรงแคระ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงตีนช้าง
ปรงนงนุช (เมล็ดส้ม) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงป่าพลัดใบ(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ยะวา (เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)
ค้อมะก้อ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล
หมากนวล (สีเหลือง) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากนวล (ใบลาย) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลฟ้า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาเหลื่อม (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชายทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเลย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้น แหลมมะละยู ตอนบน (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง ป่าดิบชื้นประเทศพม่า (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงลพบุรี (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรง เขาชะเมา (ฟอร์มชุมพร) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อ ออสเตรเลีย(เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ปรงเขาชะเมา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เต่าร้างยักษ์ คีรีวงศ์ (ต้นสูง ๑๒ นิ้ว)
ปรงปราณบุรี (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หลุมพี หรือ กะลูปี ในภาษามาเลเช๊ย (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมาก Nenga (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
ค้อ มูลิไอน์ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ตาลเขียว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากลาว (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นจาก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หมากแดง (เมล็ดงอกแล้ว ๓๐ เมล็ด)
หมากสง (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ระกำ (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
สละ
หางกระรอก (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
เป้งทะเล (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อเจ้าเมืองตรัง (ใบจักรเว้า) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ซาบาว พาวเม็ตโต (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ค้อเบ็นทา (เมล็ดงอกแล้ว ๑๐ เมล็ด)
หมาก ๖ (ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
กะพร้อ glabraสายพันธุ์ กลาบา (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หวายจากจำ
หวายสะเดา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

     
Sitemap หมวดหมู่